TECHNORAMA A BODAMSKÉ JEZERO

Číslo programu: CHP41

Informace

  • S exkurzí do vědecko-technického parku Technorama.
  • Poznávací školní zájezd do malebného regionu na trojmezí Švýcarska, Německa a Rakouska.
Ubytování: hostel v Kostnici (alternativně hotel se snídaní).
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 3x ubytováni
průvodce 3x polopenze
Fakultativně
vstupné do objektů
jízdné veřejnou dopravou

Program

1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přesun přes Německo.

2. den: v ranních hodinách dorazíme k břehům Bodamského jezera. KOSTNICE – staré město leží při Bodamském jezeře. Historickému centru města vévodí biskupská katedrála. Vycházka k Husovu kameni.

3. den: CURYCH – prohlídka největšího města Švýcarska, které leží na břehu Curyšského jezera.

4. den: RÝNSKÉ VODOPÁDY – nejmohutnější vodopády v Evropě. Možnost krátké plavby lodí po divokém Rýnu. TECHNORAMA – návštěva vědecko-technického parku.

5. den: MAESTRANI – návštěva švýcarské čokoládovny spojená s ochutnávkou. PFÄNDER – výjezd lanovkou na vyhlídkový vrchol nad Bodamským jezerem. LINDAU – prohlídka německého městečka, které se rozprostírá po ostrově na Bodamském jezeře.

6. den: návrat v ranních hodinách zpět k budově školy.

Alternativně je možné navštívit:

  • MAINAU – květinový ostrov.
  • FFA MUSEUM – rozsáhlé sbírky historických vozů a letadel jsou k vidění v rozsáhlé expozici v hangárech u letiště ve městě Altenrhein.

Mapa

Předběžná cena:8 900 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.