Cestovní pojištění

Součástí ceny našich školních zájezdů bývá komplexní cestovní pojištění (balíček B pro zájezdy do 12 000 Kč a A30 pro zájezdy do 30 000 Kč). Balíček cestovního pojištění kryje:

Léčebné výlohy v zahraničí
4 000 000 nebo 8 000 000 Kč (balíček B, respektivě A30)

Stornopoplatky
12 000 nebo 30 000 Kč
(spoluúčast 20%)

Zavazadla
18 000 Kč(spoluúčast 500,- Kč)
9 000 Kč/věc

Odpovědnost
Újma na zdraví
2 500 000 Kč
Nemajetková újma
500 000 Kč

Úrazové pojištění
Trvalé následky úrazu
360 000 Kč
Smrt v důsledku úrazu
1800 000 Kč

Náklady na technickou pomoc při záchranné akci
1 000 000 Kč

Zájezdy s cenou nad 30 000 Kč za osobu či do zámoří mají balíčky pojištění s vyššími limity.

Více informací a podrobné podmínky pojištění najdete na stránkách cestovní kanceláře HOŠKA TOUR.