Praktické informace k realizaci Vašeho zájezdu

Nabídka


Prosíme do 2 týdnů o informaci, zda souhlasíte s nabídkou. CK potvrdí a domluvíme se na dalším organizačním postupu.

Do 3 týdnů od odsouhlasení nabídky je potřeba sepsat smlouvu a dodat seznam účastníků s údaji – formulář zasíláme se smlouvou.

Smlouva a platba


Pro závazné objednání zájezdu je potřeba podepsat smlouvu o zájezdu podle těchto možností.

Smlouva Platba
1. CK se školou/organizací Platbu provádí škola/organizace za celou skupinu
2. Podepisuje CK se školou/organizací Účastníci platí přímo CK na základě přiděleného
variabilního symbolu
3. Účastníci podepisují smlouvy přímo s CK  Účastníci platí přímo nám přes on-line rezervační systém

Ke smlouvě o zájezdu patří naše obchodní podmínky.

Platební podmínky


Standardně 30 % při objednávce, 70 % měsíc před zájezdem.

Pedagogický doprovod


CK poskytuje běžně na každých 12 platících účastníků 1 místo pro pedagogický doprovod zdarma, a to včetně vstupů do atrakcí a případného jízdného MHD během zájezdu.

Program a termín zájezdu


Je závazný, nicméně CK si vyhrazuje právo na změnu z vážných důvodů (např. počasí, atrakce zahrnutá v programu oznámí odstávku apod.)

Ubytování


Pokud není požadováno jinak, ubytování pro školy bývá v hostelech ve vícelůžkových pokojích, případně v cenově dostupnějších hotelech. Někdy je potřeba vzít s sebou spacák či povlečení.

Stravování 


Většina zájezdů je s polopenzí nebo se snídaní. Obvykle zajišťuje hostel nebo hotel sám. V případě některých destinací (obvykle Švýcarsko) poskytuje self-catering cestovní kancelář. U takových zájezdů je již v nabídce uvedeno, že strava je z českých zdrojů. V průběhu dne bývá možnost se naobědvat v restauracích či bufetech během osobního volna ve městech či u atrakcí. Bývá také možnost nákupu potravin v obchodě. Záleží na domluvě s průvodcem, který místo doporučí. U zájezdů s ubytováním v hostitelských rodinách domácí každé ráno připraví obědový balíček. U většiny zájezdů je potřeba počítat s jídlem na cestu tam a zpátky.

U zájezdů pouze se snídaní není potřeba se obávat, že by nebyla možnost dát si večeři. Při takovém zájezdu bývá v závěru dne volno na místě s větším množstvím restaurací nebo se společně navštíví foodcourty (např. u zájezdů do Velké Británie na tzv. Services) s větším množstvím restaurací.

Průvodce CK


Jedná se vždy o zkušenou osobu s praxí. Jeho/jejím úkolem je zajistit zájezd organizačně, představit účastníkům co nejlépe navštívenou destinací a zprostředkovat jim co nožná nejlepší zážitek.

Vstupné do atrakcí


Velká část navštěvovaných míst se musí dopředu zarezervovat. Vyjma specifických exkurzí vázaných na školu veškeré vstupy rezervuje CK. Nicméně je potřeba vzít na vědomí, že některá místa je potřeba dopředu i zaplatit. Návštěva těchto míst je poté povinná, resp. musí být zaplacena cena vstupného. Vstupné vybírá průvodce v průběhu zájezdu buď v měně dané destinace. Výjimkou jsou např. zájezdy do Velké Británie či Osvětimi, kde se vstupné hradí předem v českých korunách dle instrukcí CK.

Pojištění


Pokud není domluveno jinak, v ceně zájezdu je zahrnuto pojištění, a to léčebných výloh, odpovědnosti i storno zájezdu. Balíček typu B – viz stránka zajezdy-skoly.cz/prakticke/cestovni-pojisteni/. Pojištění je sjednáno u pojišťovací společnosti Union.

Storno podmínky


Výše stornopoplatků u autobusových a vlakových zájezdů je určena následovně.

Doba před odjezdem Výše stornopoplatku
45 dní 10 %
30 dní 30 %
15 dní 50 %
8 dní 80 %
3 dny 90 %
méně než 72 hodin 100 %

Výše stornopoplatků u leteckých zájezdů je určena následovně.

Doba před odjezdem Výše stornopoplatku
45 dní 40 %
30 dní 50 %
11 dní 80 %
méně než 10 dní 100 %

V případě nemoci nebo úrazu je potřeba oznámit událost co nejdříve písemně cestovní kanceláři a do dvou dnů doložit doklad od lékaře, musí být uvedena diagnóza. U skupinových zájezdů je obvyklá praxe taková, že se hledá náhradník, nejlépe dívka za dívku, chlapec za chlapce, ale vše je na domluvě s CK.

Předodjezdové pokyny


Veškeré důležité informace k zájezdu dostanete shrnuté v předodjezdových pokynech. V těchto pokynech mimo jiného bude uveden i čas odjezdu nebo reálná výše vstupů. Pokyny zasíláme přibližně 4 týdny před odjezdem tak, aby tam vždy byly co nejaktuálnější informace. Prosíme před tímto datem nahlásit CK přesné místo pro přistavení autobusu.

JAK NAŠE POKYNY VYPADAJÍ

V případě dotazů se neváhejte ozvat


+420 605 337 570

Další důležité stránky


cestovní pojištění

Prosíme, abyste v případě jakékoliv změny v průběhu procesu příprav zájezdu neprodleně informovali CK.