SKOTSKO – VELKÉ PUTOVÁNÍ PRO ŠKOLY

Číslo programu: UKP18

Informace

 

Ubytování: hostitelské rodiny ve Stirlingu a hostel či chatky v oblasti Fort William – Fort Augustus.
Stravování: polopenze + obědový balíček na hostitelských rodinách a snídaně na hostelu/chatkách.
Cena zahrnuje
doprava 2x ubytování v hostitelkých rodinách trajekt do Velké Británie
průvodce 3x ubytování v hostelu nebo v chatkách cestovní pojištění
Fakultativně
vstupné do objektů

 

Program

1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přesun přes Německo do Nizozemska.

2. den: v ranních hodinách příjezd do Holandska. AMSTERDAM – prohlídka hlavního města Nizozemska. V podvečerních hodinách nalodění na trajekt, noční plavba po moři do Velké Brtitánie.

Alternativně: ROTTERDAM – vyhlášené přístavní město dnes představuje moderní architekturu a umění.

3. den: připlutí do přístavu u Newcastle. HADRIÁNŮV VAL – . HOUSESTEADS – . Poté přesun na hostiteslké rodiny ve skotském městě Stirling.

4. den: FORTH BRIDGE – zastávka na vyhlídce u legendárního mostu neskutečných rozměrů. EDINBURGH – prohlídka historického centra hlavního města Skotska. Centrem dění je historická ulice Royal Mile, na které se nachází i katedrála. Nejlepší výhledy na město jsou z vrcholu Calton Hill, kde stojí památník padlých v Napoleonských válkách. Holyrood Palace je sídlem panovnické rodiny v Edinburghu.

5. den: WALLACE MONUMENT – vydáme se na starou viktoriánskou kamennou rozhledu s výhledy na město Stirling i okolí. FALKIRK WHEEL – nezvykle řešený rotační lodní výtah, který propojuje dva průplavy s výškovým rozdílem 24 metrů. Výtah nahradil původních 11 menších zdymadel. STIRLING – prohlídka historického centra města. Dle časových možností můžeme navštívit také další místa v okolí, např. palírnu whisky Glenturret Distillery nebo Palác Linlithgow.

6. den: TROSSACHS – překrásné skotské pohoří na pomezí oblastí Lowlands a Highlands. V tomto pohoří můžeme podniknout vycházku na vyhlídkový vrchol Ben A‘an. V případě zájmu také možnost šestihodinové túry na horu Ben Lomond s nejvyšším bodem ve výšce 973 m n. m. LOCH KATRINE – krásné skotské jezero ukryté v horách. Možnost plavby historickým parníkem.

7. den: LOCH NESS – . URQUHART CASTLE – . FORT AUGUSTUS – .

8. den: OSTROV SKYE – ostrov vyhlášený pro svou divokou přírodu. PORTREE – největší sídlo ostrova Skye. QUIRAING – jedna z nejpozoruhodnějších krajinných oblastí na ostrově Skye. Nachází se zde strmé skalní štíty i stolové hory z čediče. DUNVEGAN – na břehu ostrova Skye stojí hrad, který sloužil jako sídlo místních pánů.

9. den:

10. den:

11. den: v ranních hodinách připlujeme do přístavu v Nizozemsku. Přejezd přes Německo zpět do Česka. Návrat ve večerních hodinách ke škole.

Mapa

Předběžná cena:16 500 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.