VÍDEŇ, BRATISLAVA A NEZIDERSKÉ JEZERO

Číslo programu: ATP25

Informace

  • Vídeň a Bratislava pro školy.
  • Poznáme okolí Neziderského jezera.

 

Ubytování: hostel.
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 2x ubytováni
průvodce 2x polopenze
Fakultativně
vstupné do objektů

 

 

Program

1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách a přesun do Rakouska. VÍDEŇ – prohlídka centra hlavního města Rakouska. Po prohlídce přesun na ubytování.

2. den: HAUSWIRTH – v rakouském městečku u hranic se Slovenskem Kitsee půjdeme na exkurze do výrobny čokoládových pralinek a figurek. NEZIDERSKÉ JEZERO – zbytek dne budeme poznávat zajímavá místa kolem jezera na východě Rakouska.

3. den: BRATISLAVA – projdeme si hlavní město Slovenska. HRAD DĚVÍN – návštěva zříceniny hradu na skále nad soutokem Dunaje a Moravy. V odpoledních hodinách odjezd. Návrat v pozdních večerních hodinách zpět k budově školy.

Mapa

Předběžná cena:3 100