PERLY RAKOUSKÉHO PODUNAJÍ

Číslo programu: ATP19

Popis

  • Školní zájezd do Rakouska.

Třídenní putování po proudu řeky Dunaj. Navštívíme dvě významná rakouská města i nejmalebnější krajinu Rakouska mimo Alpy.

Ubytování: hostel.
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 2x ubytováni
průvodce 2x polopenze
Fakultativně
vstupné do objektů

 

 

Program

1. den: odjezd v nočních hodinách od budovy školy. V ranních hodinách přijedeme do Dolních Rakous. LINEC – prohlídka historického centra. Prohlídneme si katedrálu Mariendom a z vyhlídky na hradním návrší budeme mít Dunaj jako na dlani. V případě zájmu návštěva centra Ars Electronica Center. MAUTHAUSEN – návštěva koncentračního tábora. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.

2. den: MELK – majestátní klášter trůní na skále nad Dunajem. ÚDOLÍ WACHAU – malebné údolí je vyhlášenou vinařskou lokalitou. DÜRNSTEIN – malé městečko na Dunaji. Prohlédneme si zdejší klášter a vypravíme se na nedaleký hrad nad městečkem.

3. den: VÍDEŇ – prohlídka historického centra rakouské metropole. Uvidíme Hofburg, Ringstrasse, Hundertwasserhaus, Belveder či svatoštěpánskou katedrálu. Můžeme se zastavit i u zámku Schönbrunn. KAHLENBERG – nakonec se zastavíme na vyhlídce nad vinařskou čtvrtí Grinzing. V podvečerních hodinách odjezd a návrat v nočních hodinách zpět k budově školy.

Mapa

Přibližná cena:3 700