BUDAPEŠŤ A MÍSTA MAĎARSKÉ HISTORIE

Číslo programu: HUP05

Informace

  • Školní zájezd do Budapešti a zajímavých míst Maďarska.
  • Program je vhodný i jako adventní zájezd.

 

Ubytování: hostel.
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 1x ubytováni
průvodce 1x polopenze
Fakultativně
vstupné do objektů

 

Program

1. den: odjezd v nočních hodinách od budovy školy. Přejezd do Maďarska. OSTŘIHOM – největší chrám v Maďarsku a jeden z největších kostelů v Evropě stojí na hradním návrší nad tokem řeky Dunaj. Kdysi hlavní město Uher, dnes významné místo maďarské církve i historie. VISEGRÁD – hrad hrál důležitou roli v maďarské historii. V městečku pod hradem byla založena “Višegrádská čtyřka”. SZENTENDRE – v tomto maďarském městečku navštívíme zdejší rozsáhlý skanzen, ve kterém se dokonce svezeme i motoráčkem. V něm strávíme zbytek dne. Na závěr dne je ještě krátce zastavíme v centru městečka

2. den: BUDAPEŠŤ – celý den strávíme v hlavním městě Maďarska. Vystoupáme na návrší k Budínskému hradu a užijeme si výhledy z Rybářské bašty. Navštívíme baziliku svatého Štěpána (fakultativně můžeme i na vyhlídkovou římsu na kopuli) a půjdeme prohlídku maďarského parlamentu Országház. Užijeme si nákupy ve Velké tržnici nebo navštívíme Náměstí hrdinů s dominantním památníkem. V případě zájmu můžeme jít na prohlídku některého z muzeí, navštívit termální lázně (například Széchenyiho termální lázně) nebo vyjít na Gallertův vrch s dalekými výhledy na Budapešť. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

 

Mapa

Předběžná cena:2 300