ZÁPADNÍ NĚMECKO A LUCEMBURSKO

Číslo programu: DEP15

Informace

  • Školní zájezd na západ Německa a do Lucemburska.
Ubytování: hostel.
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 3x ubytováni
průvodce 3x polopenze
Fakultativně
vstupné do objektů

 

 

Program

1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přejezd na západ Německa.

2. den: první den strávíme v malebném údolí řeky Rýna. Jeden úsek po řece Rýn poplujeme i na lodi, ze které uvidíme hrady a vinice. LORELEY – skálu nad Rýnem proslavila báseň německého básníka s uměleckým pseudonymem Heinrich Heine. V minulosti se v zákrutě Rýna mezi skalami stalo mnoho osudných neštěstí, což dalo vzniknout legendě o víle vábící posádky plavidel. SANKT GOARHAUSEN – městečku na břehu řeky Rýn vévodí hrady i vyhlídky nad městem. KOBLENZ – město na soutoku Rýna a Mosely. Navštívíme známé místo “Deutsches Eck”. MARIA LAACH – poutní místo u malebného jezera v kráteru vyhaslé sopky. Zdejší bazilika je významnou ukázkou románské architektury. Večer přejedeme zpět na ubytování.

3. den: tento den se vypravíme na výlet do Lucemburska. VIANDEM – hrad na skalním ostrohu je jedním z nejkrásnějších gotických hradů v Evropě. Na hradě vyrůstal český král Jan Lucemburský. Projdeme si tento zajímavý hrad i přilehlé stejnojmenné město. Město i s hradem si oblíbil Victor Hugo, který zde má dnes své muzeum. LUCEMBURK – zbytek dne strávíme prohlídkou hlavního města Lucemburska. V Lucemburku najdeme důležité instituce Evropské unie i hezké historické centrum. Mezi zajímavosti města patří velkovévodův palác, Adolfův most, Katedrála Notre-Dame, Náměstí Jana Palacha nebo kasematy nad řekou Alzette.

4. den: KOLÍN NAD RÝNEM – návštěva důležitého města na řece Rýn. Městu vévodí gotická katedrála svatého Petra. BONN – projdeme si bývalé hlavní město Západního Německa. REMAGEN – významné místo historie druhé světové války. V podvečerních hodinách přesun na ubytování.

5. den: prohlídka jednoho z center Německa a významného obchodního střediska. FRANKFURT NAD MOHANEM – město je považováno za finanční centrum Evropy. Sídlí zde Frankfurtská burza, Evropská centrální banka, banka Deutsche bank a další finanční instituce. Pro ně bylo ve městě postaveno mnoho mrakodrapů včetně největší úřední budovy v Evropě. Ve městě se narodil Johann Wolfgang von Goethe, který má zde své muzeum. Muzeí je ve městě na čtyřicet, nejvíc se jich nachází na “Muzejním nábřeží”. V případě zájmu možnost exkurze na frankfurtské letiště. S místním autobusem se dostaneme až na plochu mezi letadla.

6. den: návrat v brzkých ranních hodinách zpět ke škole.

Mapa

Předběžná cena:5 300