BUDAPEŠŤ A BALATON

Číslo programu: HUP14

Popis

  • Školní zájezd do Budapešti a zajímavých míst Maďarska.

 

Ubytování: hostel.
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 2x ubytováni
průvodce 2x polopenze
Fakultativně
vstupné do objektů

 

 

Program

1. den: odjezd v nočních hodinách od budovy školy. Přejezd do Maďarska. OSTŘIHOM – největší chrám v Maďarsku a jeden z největších kostelů v Evropě stojí na hradním návrší nad tokem řeky Dunaj. Kdysi hlavní město Uher, dnes významné místo maďarské církve i historie. VISEGRÁD – hrad hrál důležitou roli v maďarské historii. V městečku pod hradem byla založena “Višegrádská čtyřka”. SZENTENDRE – v tomto maďarském městečku navštívíme zdejší rozsáhlý skanzen, ve kterém se dokonce svezeme i motoráčkem. V něm strávíme zbytek dne. Na závěr dne je ještě krátce zastavíme v centru městečka

2. den: BUDAPEŠŤ – celý den strávíme v hlavním městě Maďarska. Vystoupáme na návrší k Budínskému hradu a užijeme si výhledy z Rybářské bašty. Navštívíme baziliku svatého Štěpána (fakultativně můžeme i na vyhlídkovou římsu na kopuli) a půjdeme prohlídku maďarského parlamentu Országház. Užijeme si nákupy ve Velké tržnici nebo navštívíme Náměstí hrdinů s ikonickým památníkem. V případě zájmu můžeme jít na prohlídku některého z muzeí, navštívit termální lázně (například Széchenyiho termální lázně) nebo vyjít na Gallertův vrch s dalekými výhledy na Budapešť. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

3. den: ráno přejedeme k nejznámějšímu maďarskému jezeru. BALATON – největší jezero střední Evropy označované také jako “Maďarské moře”. TIHÁNY – poloostrov je známý pro své výhledy na jezero od kláštera i pro pěstování levandulí. SZIGLIGET – zřícenina hradu stojí na vyvýšeném vrcholku nad severním břehem Balatonu. KESZTHELY – největší zajímavostí města je barokní zámek Festetics. V případě zájmu také možná zastávka v některým letovisku u břehu a čas na odpočinek nebo osobní volno. V podvečerních hodinách odjezd. Kolem půlnoci návrat zpět k budově školy.

 

Mapa

Přibližná cena:2 900