ADVENTNÍ SALZBURG A SOLNÁ KOMORA

Číslo programu: ATA10
2 dny

Informace

  • Adventní trhy u jezera Wolfgangsee v Solné komoře.
  • S návštěvou solných dolů.

Adventní školní zájezd za vánoční atmosférou v jednom z nejkrásnějších rakouských měst – ve Salzburgu. Mimo města Salzburg také navštívíme malebnou oblast hor a jezer v Solné komoře.

Ubytování: hostel.
Stravování: snídaně (večeře individuálně během programu nebo na adventních trzích).
Cena zahrnuje
doprava 1x ubytováni
průvodce 1x snídaně
Fakultativně
vstupné do objektů

 

 

Program

1. den: odjezd v nočních nebo ranních hodinách od budovy školy, přejezd do Rakouska. HALLSTATT – návštěva malebné vesničky na břehu Halštatského jezera. SOLNÉ DOLY – exkurze do Solných dolů. Součástí prohlídky dolů je jízda důlním vláčkem, procházka podzemními šachtami a sjezd po hornické skluzavce. Mimo toho se dostaneme během prohlídky solného světa na vyhlídku nad Halštatským jezerem. SANKT GILGEN – adventní trhy se pořádají v městečku na břehu jednoho z nejkrásnějších jezer Solné komory.

2. den: SALZBURG – celodenní návštěva historického centra města na řece Salzach. Prohlídka vede okolo zámku Mirabell, rodného domu W. A. Mozarta, biskupského paláce nebo hlavní katedrály. HOHENSALZBURG – honosná pevnost trůní na skále nad městem. Během prohlídky pevnosti si užijeme výhledy na město a projdeme si muzejní expozice věnované historii pevnosti a vojenství. Na závěr bude dostatek času pro pobyt na adventních trzích nebo nákup vánočních dárků. Ve večerních hodinách odjezd, návrat zpět během noci.

Mapa

Předběžná cena:3 300 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.