STIRLING – PUTOVÁNÍ MALEBNÝM SKOTSKEM

Číslo programu: UKP24

Popis

  • “Hvězdicové” výlety po okolí města Stirling.

Skotsko pro školy s ubytováním v hostitelských rodinách ve městě Stirling. Uvidíte krásnou skotskou přírodu i lidská díla.

Ubytování: v hostitelských rodinách, 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava trajekt do Velké Británie x ubytováni
průvodce x polopenze + obědový balíček
Fakultativně
vstupné do objektů

 

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes Německo do Nizozemska.

2. den: ROTTERDAM – ve významném přístavním městě Nizozemska se prolínají námořní tradice i moderní pohled na životní styl a kulturu. Jen kousek od největšího evropského přístavu můžete mezi bývalími doky nalézt architektonicky unikátní moderní stavby a zajímavá umělecká díla. My celý den věnujeme prohlídce Rotterdamu. V případě zájmu se můžeme vydat i na harbour tour napříč současným přístavem. Ve večerních hodinách nalodění a noční plavba trajektem s ubytováním v kajutách.

3. den: v ranních hodinách připlujeme do přístavu v Newcastlu a zahájíme naše putování po Skotsku. HOUSESTEADS – bývalá římská pevnost je nejzachovalejší v Británii. Jako součást Hadrianova valu střežila římskou provincii Britannia. HADRIÁNŮV VAL – podíváme se na pozůstatek ambiciózního opevnění, který chránil římskou část Velké Británie a táhl se mezi pobřežím Irského a Severního moře. Ve večerních hodinách příjezd do Stirlingu, ubytování v hostitelských rodinách. MELROSE ABBEY – návštěva opatství, ve kterém je uloženo srdce skotského krále Roberta Bruce.

4. den: dopoledne zůstaneme v “domovském” Stirlingu. STIRLING – prohlídka historického centra města. WALLACE MONUMENT – vydáme se na starou viktoriánskou kamennou rozhledu s výhledy na město Stirling i okolí. Odpoledne vyrazíme autobusem na výlet do okolí města. FALKIRK WHEEL – nezvykle řešený rotační lodní výtah, který propojuje dva průplavy s výškovým rozdílem 24 metrů. Výtah nahradil původních 11 menších zdymadel. Dle časových možností můžeme navštívit také další místa v okolí, např. palírnu whisky Glenturret Distillery nebo Palác Linlithgow.

5. den: celodenní výlet k nejznámějšímu místu skotské přírody. LOCH NESS – druhé největší jezero Skotska, které se táhne v délce 34 kilometrů, je proslavené legendou o Lochnesské nestvůře. URQUHART CASTLE – zřícenina hradu stojí nad hladinou jezera Loch Ness. My si můžeme užít procházku mezi ruinami hradu s průhledy na legendární jezero. FORT AUGUSTUS – prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanálu propojujícím západní a východní část Skotska. GLEN COE – pojedeme autobusem přes nejkrásnější oblast ve Skotsku. Ve večerních hodinách návrat k hostitelským rodinám.

6. den: TROSSACHS – překrásné skotské pohoří na pomezí oblastí Lowlands a Highlands. LOCH KATRINE – krásné skotské jezero ukryté v horách. Možnost plavby historickým parníkem. V případě zájmu také možnost šestihodinové túry na Ben Lomond s nejvyšším bodem ve výšce 973 m n. m. (vhodné např. pro sportovní gymnázia). Ve zbylém čase návštěva některé z kulturních i přírodních zajímavostí v regionu.

7. den: FORTH BRIDGE – zastávka na vyhlídce u legendárního mostu neskutečných rozměrů. EDINBURGH – prohlídka historického centra hlavního města Skotska. V odpoledních hodinách odjedeme do přístavu a nalodíme se na trajekt.

8. den: v ranních hodinách připlujeme do Nizozemí. Návrat ke škole v odpoledních hodinách.

Mapa

Přibližná cena:12 000