Železniční most Forth BridgeWallace Monument – viktoriánská v잊kolní zájezd do Skotska – centrum EdinburghuSkotská krajina – zájezdy pro školyMrakodrapy v RotterdamuLodní výtah Falkirk ve SkotskuKrajina v oblasti Glem CoeJezero Loch Ness – zájezd do Skotska pro školyJezero Loch Lomond ve SkotskuJezero Loch KatrineEdinburgh Castle – hrad nad městemEdinburgh – školní zájezdy do SkotskaCentrum města Rotterdam

STIRLING: PUTOVÁNÍ MALEBNÝM SKOTSKEM

Číslo programu: UKP24

Informace

  • “Hvězdicové” výlety po okolí města Stirling.
  • Za přírodou i kulturními zajímavostmi.

Skotsko pro školy s ubytováním v hostitelských rodinách ve městě Stirling. Uvidíte krásnou skotskou přírodu i lidská díla.

Jezero Loch Ness – zájezd do Skotska pro školy
Ubytování: v hostitelských rodinách, 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava trajekt do Velké Británie a zpět 6x ubytováni
průvodce 4x polopenze + obědový balíček cestovní pojištění
Fakultativně
vstupné do objektů

 

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes Německo do Nizozemska.

2. den: AMSTERDAM – prohlídka centra hlavního města Amsterdamu. Projdeme se po tradičních amsterdamských ulicích podél vodních kanálů známých jako gracht. Určitě nemineme královský palác nebo dům Anny Frankové. Zavítat můžeme i k Říšskému muzeu nebo do čtvrti červených luceren. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt a noční plavba s ubytováním v kajutách.

3. den: v ranních hodinách připlujeme do přístavu v Newcastlu a zahájíme naše putování po Skotsku. HOUSESTEADS – bývalá římská pevnost je nejzachovalejší v Británii. Jako součást Hadrianova valu střežila římskou provincii Britannia. HADRIÁNŮV VAL – podíváme se na pozůstatek ambiciózního opevnění, který chránil římskou část Velké Británie a táhl se mezi pobřežím Irského a Severního moře. Ve večerních hodinách příjezd do Stirlingu, ubytování v hostitelských rodinách. MELROSE ABBEY – návštěva opatství, ve kterém je uloženo srdce skotského krále Roberta Bruce.

Wallace Monument – viktoriánská věž

4. den: WALLACE MONUMENT – vydáme se na starou viktoriánskou kamennou rozhledu s výhledy na město Stirling i okolí. Odpoledne vyrazíme autobusem na výlet do okolí města. FALKIRK WHEEL – nezvykle řešený rotační lodní výtah, který propojuje dva průplavy s výškovým rozdílem 24 metrů. Výtah nahradil původních 11 menších zdymadel. STIRLING – prohlídka historického centra města.

Dle časových možností můžeme navštívit také další místa v okolí, např. palírnu whisky Glenturret Distillery nebo Palác Linlithgow.

Lodní výtah Falkirk ve Skotsku

5. den: celodenní výlet k nejznámějšímu místu skotské přírody. LOCH NESS – druhé největší jezero Skotska, které se táhne v délce 34 kilometrů, je proslavené legendou o Lochnesské nestvůře. URQUHART CASTLE – zřícenina hradu stojí nad hladinou jezera Loch Ness. My si můžeme užít procházku mezi ruinami hradu s průhledy na legendární jezero. FORT AUGUSTUS – prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanálu propojujícím západní a východní část Skotska. GLEN COE – pojedeme autobusem přes nejkrásnější oblast ve Skotsku. Ve večerních hodinách návrat k hostitelským rodinám.

Hrad Urquhart – školní zájezd do Skotska

6. den: TROSSACHS – překrásné skotské pohoří na pomezí oblastí Lowlands a Highlands. V tomto pohoří můžeme podniknout vycházku na vyhlídkový vrchol Ben A‘an. V případě zájmu také možnost šestihodinové túry na horu Ben Lomond s nejvyšším bodem ve výšce 973 m n. m. LOCH KATRINE – krásné skotské jezero ukryté v horách. Možnost plavby historickým parníkem.

Jezero Loch Katrine

7. den: FORTH BRIDGE – zastávka na vyhlídce u legendárního mostu neskutečných rozměrů. EDINBURGH – prohlídka historického centra hlavního města Skotska. Centrem dění je historická ulice Royal Mile, na které se nachází i katedrála. Nejlepší výhledy na město jsou z vrcholu Calton Hill, kde stojí památník padlých v Napoleonských válkách. Holyrood Palace je sídlem panovnické rodiny v Edinburghu. V odpoledních hodinách odjedeme do přístavu a nalodíme se na trajekt.

Edinburgh – školní zájezdy do Skotska

8. den: v ranních hodinách připlujeme do Nizozemí. Návrat ke škole v odpoledních hodinách.

Mapa

Předběžná cena:14 000 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.