TO NEJLEPŠÍ ZE SLOVINSKA

Číslo programu: SLP18

Popis

  • Poznávací zájezd za největšími zajímavostmi Slovinska.

 

Ubytování: hostel.
Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje
doprava 2x ubytováni
průvodce 2x polopenze
Fakultativně

 

Program

1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd přes Rakousko.

2. den: v ranních hodinách projedeme tunel pod Karavankami a vjedeme do Slovinska. VINTGAR – projdeme si romantickou soutěskou. BLED – zbytek dne strávíme odpočinkem u jezera Bled. Projdeme se kolem jezera a vyjdeme k Bledskému hradu. Za hezkého počasí možnost koupání v jezeře vyhřívaného podzemními prameny.

3. den: TERST – italské město u hranic se Slovinskem se pyšní největším přístavem Jaderského moře. Projdeme si Starý přístav, nahlédneme na Canal Grande, Kapitolský vrch, baziliku i hrad. LIPICA – navštívíme slavný hřebčín, ve kterém chovají vzácné plemeno koní Lipicány. MIRAMARE – v případě zájmu návštěva malebného zámku arcivévody Maxmiliána Habsburského tyčící se přímo nad břehem Jaderského moře.

4. den: POSTOJNA JAMA – nejznámější jeskyně Slovinského krasu. PREDJAMSKY GRAD – jeden z největších slovinských hradů. LUBLAŇ – prohlídka hlavního města Slovinska. Ve večerních hodinách odjezd domů.

5. den: návrat v brzkých ranních hodinách zpět k budově školy.

Mapa

Přibližná cena:5 500