Zámek Chambord – školní zájezd do FrancieZámek Amboise – údolí LoiryZájezdy pro školy do Paříže – La DéfenceZájezd pro školy do Paříže – Centre PompidouŠkolní zájezd do Paříže – zahrady ve VersaillesŠkolní zájezd do Paříže – výhled z Eiffelovi věžePaříž – projížďka po SeiněMěsto Mety ve Francii – školní zájezdyMěsto Blois s katedrálou na řece LoiřeMartova pole – společná fotka u Eiffelovi věžeKatedrála v OrleánsInvalidovna v Paříží – školní zájezdy do FrancieCentrum města Remeš – zájezdy pro školy do Francie

PAŘÍŽ A ÚDOLÍ LOIRY: ZA GALSKÝM KOHOUTEM

Číslo programu: FRP07

Informace

Zájezd za tím nejzajímavějším, co nabízí oblast Francie kolem její metropole Paříže. Kromě obvyklých památek Paříže tak na Vás čeká i návštěva údolí řeky Loiry se svými nejkrásnějšími zámky Francie, město Orleáns jenž osvobodila Johanka z Arku, velkolepé katedrály v Remeši a ve městě Medy a také známe místo střetů vojsk Verdun. K návštěvě Paříže samozřejmě neodmyslitelně patří i prohlídka zámku ve Versailles.

Město Blois s katedrálou na řece Loiře
Ubytování: hotel nebo hostel.
Stravování: možnost dokoupení snídaní nebo polopenze.
Cena zahrnuje:
doprava 3x ubytováni
průvodce stravování dle dohody
Fakultativně:
vstupné do objektů
cestovní pojištěni

Program je uzpůsobený tak, aby zbyl dostatek času na prohlídku interiérů významných a atraktivních památek. V případě zájmu můžeme zajistit i další zajímavost, například plavbu lodí po Seině.

Program

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční přesun.

2. den: METY – nádherná gotická katedrála. VERDUN – návštěva bojišť, prohlídka pevnosti Fort de Vaux a památníku Douaumont. REMEŠ – velkolepá gotická katedrála, ve které bylo korunováno 26 francouzských králů. Bazilika je nejstarší remešskou budovou.

Město Mety ve Francii – školní zájezdy

3. den: VERSAILLES – za Ludvíka XIV. centrum politické moci ve Francii. Prohlídka jednoho zámeckého okruhu. Vycházka do francouzské zahrady. PAŘÍŽ * LA DÉFENSE – obchodní čtvrť s mrakodrapy. ARC DE TRIOMPHE (Vítězný oblouk) – z vyhlídkové plošiny neobyčejné panorama. ELYSEJSKÁ POLE – hlavní obchodní třída. CONCORDE (Náměstí Svornosti) – jedno z nejkrásnějších náměstí na světě, místo popravy Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. PLACE VENDOME – sloup Vítězství, Hotel Ritz, úmrtní dům Chopina. ELYSEJSKÝ PALÁC – sídlo prezidenta. LA MADELEINE – kostel sv. Máří Magdalény vybudován ve stylu řeckého chrámu. MOST ALEXANDRA III. – nejkrásnější z pařížských mostů.  MONTMARTRE – kopec je spjat s uměleckým životem. Na náměstí Place du Tertre se scházejí malíři a karikaturisti. Můžete si zde koupit téměř jakýkoliv obraz, nebo si nechat namalovat svůj portrét. SACRE COEUR – z terasy nádherný výhled na město. MOULIN ROUGE – známý zábavní podnik.

Školní zájezdy do Paříže – muzeum Louvre

4. den: ÚDOLÍ LOIRY – nejkrásnější zámky Francie. AMBOISE – zastávka pod zámkem. CHAUMONT SUR LOIRE – vycházka parkem k zámku. BLOIS – zámek, krátká prohlídka města. CHAMBORD – prohlídka interiéru nejrozsáhlejšího zámku. ORLEÁNS – město osvobodila J. z
Arku, katedrála.

Zámek Chambord – školní zájezd do Francie

5. den: PAŘÍŽ * TROCADÉRO – z terasy pěkný výhled. EIFFELOVA VĚŽ – symbol Paříže. Možnost výstupu do druhého či třetího patra, které je ve výšce 276 m. Za jasného počasí je vidět i katedrála v Chartres. MARTOVO POLE – rozlehlý park z větší části s typickou francouzskou zahradní architekturou. PALÁC INVALIDŮ – monumentální komplex staveb, v královském kostele hrobka Napoleona I. LUCEMBURSKÝ PALÁC – dnes sídlo francouzského senátu, rozsáhlý park. PONT NEUF – nejstarší most v Paříži. CONCIERGERIE – královský palác, později vězení. SAINTE CHAPELLE (Svatá kaple) – jeden z nejvýznamnějších architektonických výtvorů západního světa. NOTRE – DAME – slavná katedrála. Impozantní interiér, západní průčelí s portály, barevné mohutné rozety, okázalý opěrný systém. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.

Martova pole – společná fotka u Eiffelovi věže

6. den: návrat v poledních hodinách.

Mapa

Předběžná cena:8 400 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.