MnichovMnichovMnichovMnichovInnsbruckInnsbruckNeuschwansteinNeuschwansteinWattens – SwarovskiWattens – SwarovskiWattens – Swarovski

MNICHOV A POHÁDKOVÉ ZÁMKY

Číslo programu: DEP14

Popis

Tvář Bavorských Alp utvářejí jezera, louky a staré kulturní památky. Je zde mnoho atraktivních a světoznámých turistických středisek. Zajímavou zastávkou budou místa, kde ordinoval „Doktor z hor“. Mohutný masiv Zugspitze se vypíná přímo nad Garmisch-Partenkirchenem. Na jeho severní stěně najdete i impozantní soutěsky, rozeklané skalní stěny a malý ledovec. Před impozantní kulisou alpského masivu se prostírá prastará kulturně využívaná krajina.

Ubytování: hotely nebo hostely.
Stravování: snídaně.
Cena zahrnuje
doprava 3x ubytováni
průvodce 3x snídaně
Fakultativně
vstupné do objektů
cestovní pojištěni

 

Program

1. den: odjezd v časných ranních nebo nočních hodinách. MNICHOV * procházka centrem města. MARIENPLATZ – ve středověku solný a obilní trh. FRAUENKIRCHE – impozantní boží stánek s charakteristickými věžemi. NOVÁ RADNICE – zajímavé průčelí. STARÁ RADNICE – honosná vedle stojící věž. Přejezd do Alp.

2. den: HOHENSCHWANGAU – novogotický královský zámek je světoznámou kulturní památkou. NEUSCHWANSTEIN – zámek zasazený do horské krajiny na břehu Labutího jezera. Vycházka na zámek z nedalekého městečka a prohlídka s audioguidy. HIGHLINE 179 – nejdelší lávka svého druhu vede nad alpským údolím a spojuje pevnost Claudia s hradem Ehrenberg. Hrad i pevnost jsou volně přístupné.

3. den: tento den se budeme pohybovat v prostředí rakouského údolí řeky Inn. INNSBRUCK – na celém světě není druhé město, kde bychom našli na tak malém prostoru tak ideální spojení umělecké a kulturně historické tradice. HALL IN TIROL – malebné tyrolské městečko, hrad Hassegg, Mincovní brána. WATTENSSWAROVSKI – prohlídka expozice křišťálový svět.

4. den: poslední den strávíme v prostředí bavorských Alp. GARMISCH-PARTENKIRCHEN – nejznámější zimní turistické a sportovní středisko (známé jsou novoroční skoky na lyžích a závody ve sjezdovém lyžování). PARTNACHKLAMM – vycházka romantickou soutěskou. LINDERHOF – zámek v osamělé horské krajině obklopený nádhernými zahradami, je nejintimnější zámeckou stavbou Ludvíka II., oblíbené sídlo pohádkového krále. ETTAL – benediktinský klášter, interiér se honosí bohatou rokokovou štukovou výzdobou, řeholníci vyrábějí v klášteře výborné ovocné likéry, ochucené koňaky a pivo. Návrat v nočních hodinách.

Poslední den lze strávit i výjezdem zubačkou na horu Zugspitze a sjezdem lanovkou k jezeru Eibsee.

Mapa

Přibližná cena:5 500