TO NEJLEPŠÍ Z ANGLIE + LONDÝN

Číslo programu: UKP22

Informace

  • Výlety po nejzajímavějších místech Velké Británie.
  • Odpočinek ve vyhlášeném přímořském letovisku Brighton.

Poznávací zájezdy do Londýna s výlety po nejzajímavějších místech Anglie. Ubytování je v hostitelských rodinách ve Wokingu.

Ubytování: v hostitelských rodinách, obvykle 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze a obědový balíček v hostitelských rodinách.
Cena zahrnuje
doprava Eurotunnel/trajekt do Velké Británie 4x ubytováni
průvodce 4x polopenze + obědový balíček cestovní pojištění
Fakultativně
vstupné do objektů
jízdné veřejnou dopravou nebo lodí po Temži

 

Program

1. den: odjezd během dne od budovy školy, noční přesun přes Německo, Belgii a Francii do Velké Británie. Cesta trajektem nebo Eurotunnelem přes kanál La Manche.

2. den: LONDÝN * GREENWICH – královská observatoř, nultý poledník. TOWER BRIDGE – nejznámější londýnský most. TOWER – pevnost, královský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky (UNESCO). KATEDRÁLA SV. PAVLA – dominanta centra Londýna je mistrovským dílem Ch. Wrena. Dále možnost návštěvy některého z těchto muzeí:

  • BRITSKÉ MUZEUM – nejvýznačnější muzeum v Evropě.
  • NATURAL HISTORY MUSEUM – muzeum života na zemi s kostrami dinosaurů.
  • SCIENCE MUSEUM – interaktivní muzeum věnované vědě a technice.
  • MADAME TUSSAUD – muzeum voskových figurín s netradiční expozicí o vzniku Londýna a 5D kinem.

3. den: WINDSOR – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence. Možnost prohlídky interiérů paláce a kaple sv. Jiří. OXFORD – město s nejvyhlášenější univerzitou světa. Zde nás čeká procházka okolo nejzajímavějších univerzitních staveb a na závěr návštěvy Oxfordu možnost nákupů. Během prohlídky města je možné navštívit vnitřní části koleje Christ Church College.

4. den: SALISBURY – nejslavnější katedrála v Anglii s nejvyšší kostelní věží ve Velké Británii.

  • A) STONEHENGE – nejznámější monument tzv. megalitické kultury, který je tvořen soustavou ohromných kamenných bloků. Kamenné bloky vytváří kruh o průměru 33 metrů.
  • B) BATH – významné lázeňské město z dob Římanů se zajímavým centrem.

5. den: tento den se vydáme na výlet na jižní pobřeží Anglie. PORTSMOUTH – ve městě se nachází historické doky, kde jsou umístěny významné lodě královského námořnictva. Prohlídneme si historické doky a půjdeme se podívat k věži Spinnaker Tower. BRIGHTON – známé pobřežní letovisko s volnem na odpočinek u moře nebo návštěvu vyhlášeného mola Brighton Pier. Možnost návštěvy vyhlídkové plošiny i360 a nákupů. Podíváme se i ke královskému paláci Royal Pavilion.

6. den: LONDÝN * WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny (UNESCO). PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny, věž Big Ben. BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny. PICCADILLY CIRCUS – “londýnské Times Square”. SOHO – čtvrť zábavy a nákupů. CHINATOWN – čínská čtvrť. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. NÁRODNÍ GALERIE – možnost prohlídky jedné z nejvyhlášenějších sbírek obrazů na světě. LONDÝNSKÉ OKO – kouzelné výhledy na zajímavosti Londýna i život na řece Temži. Na závěr dne plavba lodí po Temži přes celé centrum Londýna až k zájezdovému autobusu. Noční přesun autobusem a trajektem či Eurotunnelem zpět domů.

7. den: návrat během dne ke škole.

Předběžná cena:11 900 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.