LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

Číslo programu: 859
8 dní

Informace

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii odměří s přesností jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce Big Ben, symbolu města. Dalším symbolem je most a pevnost Tower, kde je drženo šest havranů. Podle legendy nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Během zájezdu se seznámíte s fenomény tak typickými pro Anglii jako jsou sídla královské rodiny v Buckingham Palace a ve Windsoru, katedrála v Salisbury, námořní plavba v Greenwich a Portsmouth, Shakespeare ve Stratford upon Avon.

Ubytování: v hostitelských rodinách, 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava Eurotunnel/trajekt do Velké Británie 5x ubytováni
průvodce 5x polopenze + obědový balíček
Fakultativně
vstupné do objektů
cestovní pojištěni

Zajímavým zážitkem na celý život i možností pro osobnostní rozvoj je i ubytování v hostitelských rodinách, které nabízí specifický náhled do života běžného Brita. Tato forma ubytování je  i skvělou příležitostí, jak osvěžit komunikační schopnosti v angličtině.

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách. Noční přesun.

2. den: v časných ranních hodinách Eurotunelem přes kanál La Manche Calais – Folkestone. LONDÝN * TOWER – pevnost, královský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky. KATEDRÁLA SV. PAVLA – mistrovské dílo Ch. Wrena. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. NÁRODNÍ GALERIE – největší a nejucelenější sbírka obrazů na světě.

3. den: WINDSOR – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří. STRATFORD UPON AVON – jedno z nejslavnějších anglických měst, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město, procházka centrem města.

4. den: LONDÝN * WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny. PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny – srdce britské demokracie, věž Big Ben. BUCKIGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny. LONDÝNSKÉ OKO – novodobá atrakce, kouzelné výhledy. PICCADILLY – srdce West Endu, oslnivé neonové reklamy. SOHO – čtvrť stylových hospůdek a nevěstinců. BRITSKÉ MUZEUM – nejvýznačnější muzeum v Evropě.

5. den: SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v Anglii. STONEHENGE – nejslavnější pravěký monument v Evropě (pouze z autobusu). BATH – historické centrum, římské lázně, budovy georgiánského stylu. Centrum města je zapsáno na Seznamu památek kulturního dědictví UNESCO.

6. den: PORTSMOUTH – starý anglický přístav, historická loděnice, věž Spinnaker Tower. Návštěva jedné z lodí a plavba po přístavu. V případě zájmu  i návštěva vyhlídkové věže. BRIGHTON – molo zasahující 512 m do moře, Royal Pavilion – sídlo krále Jiřího IV.

7. den: LONDÝN * dopoledne individuální prohlídka Londýna kolem Hyde Park, možnost nákupů na Oxford Street. CALAIS – zastávka na vyhlídku na křídové útesy. V podvečerních hodinách odjezd, večerní cesta Eurotunelem Folkestone – Calais.

8. den: návrat v odpoledních hodinách.

Mapa

Předběžná cena:10 000