LONDÝN: KRÁLOVSKÁ METROPOLE S VÝLETY

Číslo programu: UKP20

Informace

 • Vycházka po nejvyšších útesech Velké Británie.
 • Odpočinek v přímořském Brightonu.
 • Výlet do nejvyhlášenějšího univerzitního města Oxfordu.

Poznávací školní zájezd do hlavního města Velké Británie s výlety na jižní pobřeží a do Oxfordu. Na samotnou prohlídku Londýna budete mít hned 3 dny, takže bude dostatek času i na nakupování nebo návštěvu hned několika muzeí a galerií. Navíc díky většímu počtu dní v Londýně nemusí být první den po nočním přejezdu tolik náročný.

Ubytování: v hostitelských rodinách, obvykle 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava Eurotunnel/trajekt do Velké Británie 4x ubytováni
průvodce 4x polopenze + obědový balíček cestovní pojištění
Fakultativně
vstupné do objektů
jízdné veřejnou dopravou nebo lodí po Temži

 

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes Německo, Belgii a Francii do Velké Británie. Trajekt nebo Eurotunnelem přes kanál La Manche.

2. den: LONDÝN * GREENWICH – královská observatoř, nultý poledník. NÁMOŘMÍ MUZEUM – návštěva muzea připomínajícího britské námořní tradice. CANARY WHARF – moderní obchodní čtvrť s mrakodrapy mezi vodními kanály. TOWER BRIDGE – nejznámější londýnský most. TOWER – pevnost, královský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky (UNESCO).

3. den: WINDSOR – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence. Možnost prohlídky interiérů paláce a kaple sv. Jiří. OXFORD – univerzitní město s historickými stavbami. Procházka okolo nejzajímavějších staveb univerzity a na závěr návštěvy Oxfordu možnost nákupů. Během prohlídky města je možné navštívit vnitřní části koleje Christ Church College.

4. den: LONDÝN * WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny (UNESCO). PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny, věž Big Ben. BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny. PICCADILLY CIRCUS – “londýnské Times Square”. SOHO – čtvrť zábavy a nákupů. CHINATOWN – čínská čtvrť. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. NÁRODNÍ GALERIE – možnost prohlídky jedné z nejvyhlášenějších sbírek obrazů na světě. LONDÝNSKÉ OKO – kouzelné výhledy na zajímavosti Londýna i život na řece Temži.

5. den: tento den se vydáme na výlet na jižní pobřeží Anglie. BEACHY HEAD – nejvyšší útes Anglie je vysoký na 152 metrů. Námořníky chrání hned 2 majáky. Vycházka podél útesů až na vyhlídku na útesy Seven sisters. BRIGHTON – známé pobřežní letovisko s volnem na odpočinek u moře nebo návštěvu vyhlášeného mola Brighton Pier. Možnost návštěvy vyhlídkové plošiny i360 a nákupů. Podíváme se i ke královskému paláci Royal Pavilion.

6. den: LONDÝN * KATEDRÁLA SV. PAVLA – dominanta centra Londýna je mistrovským dílem Ch. Wrena. GLOBE – replika divadla Wiliama Shakespeara. Dále možnost návštěvy některých z těchto muzeí:

 • BRITSKÉ MUZEUM – nejvýznačnější muzeum v Evropě.
 • NATURAL HISTORY MUSEUM – muzeum života na zemi s kostrami dinosaurů.
 • SCIENCE MUSEUM – interaktivní muzeum věnované vědě a technice.
 • MADAME TUSSAUD – muzeum voskových figurín s netradiční expozicí o vzniku Londýna a 5D kinem.
 • LONDON TRANSPORT MUSEUM – expozice mapuje historii veřejné dopravy Londýna a je tvořena historickými vozy metra, tramvajemi i autobusy.
 • TATE MODERN – galerie moderního umění umístěna v budově bývalé elektrárny.

Alternativně možnost nákupů na Oxford Street či jiných aktivit dle dohody. Součástí návštěvy Londýna bude i plavba lodí po Temži. Ve večerních hodinách přesun autobusem do přístavu nebo terminálu Eurotunnelu. Noční přesun přes Francii, Belgii a Německo zpět domů.

7. den: návrat během dne ke škole.

Předběžná cena:11 700 

  Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.