OXFORD – JAZYKOVÝ KURZ S VÝLETY

Číslo programu: UKP22

Informace

 

Ubytování: v hostitelských rodinách, 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava Eurotunnel/trajekt do Velké Británie 4x ubytováni
průvodce 4x polopenze + obědový balíček výuka v místní škole
Fakultativně
vstupné do objektů
cestovní pojištěni

 

Program

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes Německo do Londýna. Cesta trajektem nebo Eurotunnelem přes kanál La Manche.

2. den: první den našeho pobytu ve Velké Británii strávíme v Londýně. LONDÝN – . Svou prohlídku začneme u královské observatoře v Greenwich. Z Greenwiche pojedeme automatizovanou drahou DLR (případně lodí po Temži) přes významnou obchodní čtvrť Canary Wharf. Nadzemní drahou dojedeme k pevnosti Tower, kterou si prohlídneme. Poté přejdeme známý Tower Bridge a budeme pokračovat podél řeky Temže až ke galerii Tate Modern (možnost návštěvy). Cestou půjdeme kolem městské radnice, bitevní lodi HMS Belfast nebo repliky divadla Globe. Projdeme se po Millennium Bridge. Na závěr dne možnost návštěvy Britského muzea, Národní galerie nebo jiné instituce. Také možnost návštěvy atrakce London Eye. V podvečerních hodinách přejedeme autobusem do Oxfordu, kde se ubytujeme u hostitelských rodin.

3. den: dopoledne výuka v jazykové škole.

OXFORD – prohlídka historického centra univerzitního města. Můžeme si prohlédnout Christ Church College, nejznámější kolej Oxfordské univerzity. Zaujme i budova univerzitní knihovny Radcliffe Camera a další historické budovy v centru města. MINI – v případě zájmu také možnost exkurze do výroby pro Anglii typických vozů značky Mini a prohlídka expozice věnované značce.

4. den: dopoledne výuka v jazykové škole.

a) STRATFORD NAD AVONOU – prohlídneme si rodné město Williama Shakespeara. Navštívíme Holy Trinity Church, kde je slavný dramatik pohřben a projdeme se podél řeky Avon.

b) WINDSOR – druhý největší hrad je stále obývanou královskou rezidencí. Projdeme si Státní apartmány s doprovodem audioguidů. Nahlédneme i do kaple sv. Jiřího, kde se odehrávají královské svatby a pohřby.

5. den: dopoledne výuka v jazykové škole.

BLENHEIM PALACE (UNESCO) – ohromující venkovské sídlo z počátku 18. století, které se jako jediné může označovat za palác. Sídlo bylo stavěno pro vojevůdce Johna Churchilla. Právě zde se narodil Winston Churchill. Sídlo je obklopeno rozlehlou zahradou o rozloze 800 hektarů, které vybízejí k procházce.

6. den: poslední den v Anglii strávíme opět v metropoli Velké Británie. LONDÝN – prohlídku začneme u Westminsterského paláce. Kolem Westminster Abbey dojdeme k Downing Street 10, sídlu premiéra Velké Británie. Přes objekt vojenské kavalérie a St James Park dojdeme k Buckinghamskému paláci. Poté si projdeme čtvrtě Chinatown a SOHO a dojdeme ke kulturnímu centru Covent Garden. V odpoledních hodinách možnost návštěvy některého z muzeí a výstav (Národní galerie, Britského muzea, Dopravního muzea, Madame Tussauds apod.) nebo nákupů na Oxford Street.

7. den: návrat v dopoledních hodinách zpět ke škole.

Mapa

Předběžná cena:9 800