Londýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní AnglieLondýn a jihovýchodní Anglie

LONDÝN A TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI ANGLIE

Číslo programu: UKP20

Popis

  • Program vhodný především pro technické a průmyslové školy.
  • Podíváte se na výrobu automobilů Mini a technické zajímavosti jihu Velké Británie.
Ubytování: v hostitelských rodinách, 2–4 studenti v jedné rodině.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava Eurotunnel/trajekt do Velké Británie 4x ubytováni
průvodce 4x polopenze + obědový balíček
Fakultativně
vstupné do objektů
cestovní pojištěni

 

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes Německo do Londýna. Trajekt nebo Eurotunnelem přes kanál La Manche.

2. den: LONDÝN – . Prohlídku města začneme u královské observatoře ve Greenwich, kde se půjdeme podívat k nultému poledníku. Poté pojedeme automatizovanou drahou DLR skrze obchodní čtvrť Canary Wharf k pevnosti Tower. TOWER – prohlídka historické pevnosti na řece Temži. Přejdeme přes Tower Bridge k moderní budově radnice a kolem repliky divadla Globe dojdeme ke galerii moderního umění Tate Modern (možnost návštěvy). Projdeme přes Millennium Bridge ke katedrále svatého Pavla. Nakonec možnost návštěvy Britského muzea, Národní galerie nebo atrakce London Eye.

3. den: MINI – půjdeme se podívat do výroby těchto legendární britských automobilů a projdeme si muzeum značky. OXFORD – prohlídka univerzitního města.

4. den: WINDSOR – druhý největší hradní komplex, který je stále obýván královskou rodinou. WEMBLEY STADIUM – prohlídka druhého největšího evropského stadionu. THAMES BARRIER – Bariéry na Temži chrání Londýn před záplavami způsobenými dmutím mořské hladina.

5. den: PORTSMOUTH – přístavní město, ve kterém se nachází Portsmouth Historic Dockyard. Tyto historické doky si projdeme. Navštívíme jednu z lodí, prohlídneme si muzeum a nakonec budeme plout na vyhlídkové lodi napříč přístavem, kde kotví i lodě britského královského námořnictva. BRIGHTON – známé přímořské letovisko. Projdeme se po oblázkové pláži a půjdeme na známé molo Brighton Pier. V případě zájmu návštěva královského paláce Royal Pavilion, vyhlídkové věže British Airways i360 nebo podmořského akvária Sea Life.

6. den: ráno vyrazíme z předměstí, kde budeme ubytovaní, příměstským vlakem do centra Londýna a dokončíme jeho prohlídku. LONDÝN – naši prohlídku začneme u Westminsterského paláce. Poté půjdeme kolem Downing Street 10, sídla britského premiéra, k Buckinghamskému paláci. Podíváme se na Piccadilly Circus a půjdeme do čtvrtí Chinatown a SOHO. Nakonec dojedem ke kulturnímu centru Covent Garden. Ve zbytku dne možnost návštěvy Londýnského dopravního muzea (London Transport Museum) v Covent Garden, nákupů na Oxford street nebo návštěvy vědeckého muzea Science Museum nedaleko Hyde Park. WHITE CLIFFS – v podvečer před opuštěním Anglie se projdeme po křídových útesech nad Doverem a společně si užijeme západ slunce.

7. den: návrat v odpoledních hodinách zpět ke škole.

Mapa

Přibližná cena:9 000