ADVENTNÍ NORIMBERK A ROTHENBURG

Číslo programu: DEA03

Informace

  • Oblíbené adventní trhy v německém Norimberku.
  • Možnost prodloužení a přidání připomínek historie minulého století.

Adventní zájezd pro školy na sever Bavorska.

Ubytování: hostel.
Stravování: snídaně (večeře individuálně během programu nebo na adventních trzích).
Cena zahrnuje
doprava 1x ubytováni
průvodce 1x snídaně
Fakultativně
vstupné do objektů

 

 

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách z Prahy (přibližně v 6:00 hodin), přesun do Německa. NORIMBERK – prohlídka centra města s průvodcem. CÍSAŘSKÝ HRAD – vypíná se na skalnatém návrší nad historickým jádrem města. Z věže Sinwellturm je pěkný výhled na město. DÜRERŮV DŮM – muzeum slavného malíře. HAUPTMARKT – srdce starého města, gotická Krásná studna, kostel Panny Marie (Frauenkirche) s orlojem. Z dalších památek je zajímavá krytá Katova lávka, vodárenská věž, kostel sv. Vavřince, Nasavský dům, hrázděné domy, městské hradby a romantické úzké uličky. ADVENTNÍ TRH – jeden z nejznámějších adventních trhů v Německu. Na starobylém náměstí Hauptmarkt je více než 180 stánků s bavorskými specialitami. Slavné norimberské klobásy, pečené kaštany a voňavé perníky koupíte právě zde. Zavoní i horký nealkoholický punč. Krásnou adventní výzdobu mají i přilehlé obchody.

2. den: ROTHENBURG – návštěva starého historického města s hrázděnými domy a klikatými uličkami. Tuto část města představuje fotogenické místo známé jako Plönlein. Ve městě jsou pozoruhodné hradby a zajímavé je také hlavní náměstí Marktplatz s radnicí. Během adventu se i v tomto městě konají vánoční trhy.

V případě zájmu možnost prodloužení o 1 den: NORIMBERK – pokračování v prohlídce města. KONGRESSHALLE – rozsáhlé shromaždiště postavené nacisty pro svá velká shromáždění. V okolí stojí stavby se stejným účelem. Dnes je zde památník připomínající toto období. JUSTIČNÍ PALÁC – místo konání Norimberských procesů. Návštěva muzea věnovaného soudnímu procesu se zločinci Druhé světové války. DB MUSEUM – železniční muzeum ukrývá nejslavnější německé vlaky. Ve zbytku času ještě návštěva centra města s možností pobytu na adventních trzích a nakupování. Ve večerních hodinách přesun zpět do ČR.

Mapa

Předběžná cena:3 300 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.