Osvětim: Školní zájezdy

12 září, 2023
Tipy

Osvětim v Polsku patří mezi nejnavštěvovanější místa mezi školami.

Jak probíhá školní exkurze

Exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi je akcí prakticky na půl dne. Základní okruhy trvají zhruba 2,5 nebo 3,5 hodiny. Exkurze jsou rozděleny na dvě části. Nejprve se navštíví komplex označovaný jako Auschwitz I. Ten se nachází blíže centru města. Poté se přejede vlastním zájezdovým autobusem k areálu Auschwitz II, který bývá také označován jako Birkenau. Tento areál Nacisté vybudovali dál za městem.

Exkurze je vždy vedena místním průvodce, který si vezme na starosti až 30 účastníků. Větší skupiny (například 50 žáků) jsou tak rozděleny na 2 části. Obě jdou na prohlídku zhruba ve stejný čas s jiným průvodcem. Jen jednotlivé objekty si projdou trochu v jiném pořadí, aby se všude pohodlně vešli. V Osvětimi mají průvodce, kteří ovládají češtinu nebo slovenštinu. Výklad v našem jazyce tak není problém. Nicméně je potřeba o tyto průvodce žádat s dostatečným předstihem. Ve vytížených termínech nebo při rezervaci příliš pozdě by se mohlo stát, že by byl k dispozici termín už jen v angličtině či v němčině.

Navštěvované objekty se snaží maximálně přiblížit atmosféru a reálnou podobu táborů z období, kdy zde Němci páchali zločiny. V některých případech jsou místa doplněna o umělecká vyjádření spáchaných činů a informační panely zobrazující historické fotografie míst.

Zájezdy s exkurzí do Osvětimi

Nejoblíbenější je program s návštěvou Polska na 2 dny. Exkurze do koncentračního tábora Osvětim se doplní o prohlídku centra Krakova a návštěvu solných dolů ve Veličce.

Více: Nejoblíbenější školní zájezd do Osvětimi.

Koncentrační tábor Osvětim

Koncentrační tábor Osvětim, nebo také německy Auschwitz, byl komplex koncentračních a vyhlazovacích táborů. Ke zřízení došlo v oblasti, která byla anektována německou Třetí říší. Komplex obsahoval celkem 3 koncentrační tábory doplněné o menší tzv. pobočné tábory. První koncentrační tábor byl zřízen v roce 1940 v bývalých vojenských kasárnách a to na základě příkazu Heinricha Himmlera. Původně byl určen pro polské zajatce tvořené odbojáři nebo inteligencí. O rok později padlo rozhodnutí, že právě zde bude probíhat konečné řešení židovské otázky, známé jako holocaust. Velitelem koncentračního tábory tehdy byl Rudolf Höss.

Pro navýšení kapacity byl vybudován areál Auschwitz II neboli Auschwitz-Birkenau. Ten se nachází za městem Osvětim na místě původní obce Březinka, kterou Nacisté kvůli výstavbě tábora zrušili.

Dále v okolí Osvětimi stojí také areál Auschwitz III neboli Auschwitz-Buna. Ten sloužil jako pracovní tábor, který náležel závodu Buna-Werke společnosti IG Farben. I když firma IG Farben produkovala smrtící plyn Cyklon B, ve zdejším závodě produkovala umělý kaučuk a syntetický benzín.

Zajímavá místa v okolí

Návštěva Osvětimi se běžně spojuje s návštěvou dalších míst. Jako první se nabízí návštěva regionálního centra a hlavního města vojvodství Krakova. Krakov nepatří jen mezi největší města Polska, ale také mezi nejkrásnější. Jeho historické centrum je velmi zachovalé a uchovává mnoho historických budov. Dominantou centra je Rynek Główny. Uprostřed tohoto náměstí stojí jedna z dominant Krakova, historická tržnice známá jako Sukiennice. Kousek od náměstí se nachází největší památka města. Tou je královský hrad Wawel.

I v Krakově je možné najít další připomínky minulosti nebo židovské kultury. Na okraji historického centra města se nachází čtvrť Kazimierz. Dříve šlo o samostatnou tržní osadu. Jak ale Krakov rostl, pohltil i Kazimierz. Již dlouhá staletí zde žila po boku křesťanů početní židovská komunita. Ta byla po pogromu v roce 1494 oddělena zdí. V roce 1938 právě sem přesídlilo mnoho Židů z Německa a vznikla zde čtvrť Malý Berlín. Nicméně 46 tisíc židovských obyvatel bylo odvlečeno do koncentračních táborů a sem se vrátil jen zlomek. Dnes se v této čtvrti Krakova nachází několik synagog a dalších připomínek židovského náboženství i kultury.

Na opačném břehu řeky Visly stojí Schindlerova fabrika. Jde o bývalý výrobní závod na smaltované zboží, kterou za časů druhé světové války vlastnil Oskar Schindler. Schindler právě tento závod používal, aby mohl ochránit co nejvíc židovských zajatců před možným zavražděním v koncentračních táborech. Dnes se v bývalé továrně nachází muzeum připomínající toto období. Dále je možné v areálu továrny nalézt také Muzeum současného umění v Krakově.

Dále v oblasti se nachází několik solných dolů. Ten nejznámější je ve Veličce. Méně známý ale neméně zajímavý je i solný důl Bochnia.