ADVENTNÍ ANGLIE: LONDÝN A OXFORD

Číslo programu: UKA01
6 dní

Informace

  • Volno na pobyt na adventních trzích.
  • Možnost vánočních nákupů na slavné londýnské Oxford Street.

Poznávací adventní zájezd pro školy za předvánoční atmosférou do Anglie.

Ubytování: hostitelské rodiny (alternativně hotel nebo hostel).
Stravování: polopenze + obědový balíček.
Cena zahrnuje
doprava Eurotunnel/trajekt do Velké Británie 3x ubytováni
průvodce 3x polopenze + obědový balíček cestovní pojištění
Fakultativně
vstupné do objektů
jízdné veřejnou dopravou nebo lodí po Temži

Zajímavým zážitkem na celý život i možností pro osobnostní rozvoj je i ubytování v hostitelských rodinách, které nabízí specifický náhled do života běžného Brita. Tato forma ubytování je  i skvělou příležitostí, jak osvěžit komunikační schopnosti v angličtině.

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, přesun přes Německo a Belgii do Francie.

2. den: v ranních hodinách překonání kanálu La Manche. LONDÝN * GREENWICH – královská observatoř, nultý poledník. TOWER BRIDGE – nejznámější londýnský most. TOWER – pevnost, královský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky (UNESCO). KATEDRÁLA SV. PAVLA – dominanta centra Londýna je mistrovským dílem Ch. Wrena. Ve zbytku dne pobyt na adventních trzích v Londýně.

3. den: WINDSOR – prohlídka královské rezidence. OXFORD – město s nejvyhlášenější univerzitou světa. Zde nás čeká procházka okolo nejzajímavějších univerzitních staveb a na závěr návštěvy Oxfordu možnost nákupů. Během prohlídky města je možné navštívit vnitřní části koleje Christ Church College nebo další objekty.

4. den: CANTERBURY – historické městečko se zajímavým jádrem. Dominantou města je katedrála.

5. den: LONDÝN * WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny (UNESCO). PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny, věž Big Ben. BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny. PICCADILLY CIRCUS – “londýnské Times Square”. SOHO – čtvrť zábavy a nákupů. CHINATOWN – čínská čtvrť. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. LONDÝNSKÉ OKO – kouzelné výhledy na zajímavosti Londýna i život na řece Temži. Dále možnost návštěvy některého z muzeí. Noční přesun autobusem zpět domů.

6. den: návrat zpět do ČR v průběhu dne.

Předběžná cena:9 900 

    Cena je pouze orientační. Závaznou nabídku Vám sdělíme na dotaz. Cena se vždy liší především podle velikosti skupiny, úrovně stravy a poloze nástupního místa.